Viimati uuendatud: 13.03.2019

Teenused

Grossevi Raamatupidamine OÜ osutab oma teenuseid paindliku ajaplaneerimise alusel vastavalt kliendi vajadustele seitsmel päeval nädalas.
Teenuste kvaliteet on tagatud Eha Grossev'i kutsekvalifikatsiooniga Vanemraamatupidaja, tase 6 (kutsetunnistus nr 140064).

Raamatupidamine


Raamatupidamise korraldamine toimub vastavalt kehtivale seadusandlusele, Eesti finantsaruandluse standardile (EFS) ning IFRS (International Financial Reporting Standards) standarditele.
Teenuse osutamine on võimalik kokku leppida nii kompleksteenusena kui ka üksikute valdkondade piires:

 • Raamatupidamisarvestus
 • Palga- ja personaliarvestus
 • Laoarvestus
 • Põhivaraarvestus
 • Maksundus
 • Finantsjuhtimine
 • Aruannete koostamine vastavalt seadusandlusele ning kliendi vajadustele
 • Dokumendihaldus
 • Kliendi esindamine erinevates asutustes
 • Korteriühistute raamatupidamine

Õigusabiteenused


Grossevi Raamatupidamine OÜ abistab kliente maksu- ja äriõiguse valdkondades. Vajadusel võimalik koostöövahendus juristiga.

Ühekordsed projektid


 • Lepingute, äriplaanide, laenutaotluste jmt. koostamine
 • Alustava ettevõtte raamatupidamise sisseseadmine
 • Eelnevate perioodide raamatupidamise korrastamine
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • Ettevõttesiseste ja/või -väliste koolituste korraldamine
© 2010 - 2019 Grossevi Raamatupidamine OÜ