Viimati uuendatud: 13.03.2019

Ettevõttest


Grossevi Raamatupidamine OÜ pakub raamatupidamise teenuseid nii kompleksteenusena kui ka vaid üksikute valdkondade piires vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele. Ettevõtte väärtus seisneb juhatuse liikme - Eha Grossev'i - personaalsel töökogemusel, pidevatel koolitustel ja koostööl tunnustatud audiitorfirmaga.

Grossevi Raamatupidamine OÜ on firmana Äriregistris registreeritud alates 2005. aastast. Eelnevalt on Eha Grossev osutanud raamatupidamise teenuseid FIE-na alates 2002. aastast.
Täpsema kirjelduse Eha Grossev'i töökogemuse kohta leiate lingi "Eha Grossev CV" alt.

Eesmärk


Grossevi Raamatupidamine OÜ osutab raamatupidamisteenust:
  • väikese või keskmise suurusega ettevõtetele
  • füüsilisest isikust ettevõtjatele
  • mittetulundusühingutele
  • korteriühistutele
Teenuse osutamisel on kõrgelt hinnatud väärtused korrektsus, täpsus ja kokkulepetest kinnipidamine.

Kaugtöökoht


Grossevi Raamatupidamine OÜ asub Läänemaal, kuid pakub teenust kaugtöökohana ka teistesse maakondadesse. See tähendab, et raamatupidaja viibib kliendi kontoris teatud aegadel vastavalt kokkuleppele ning ülejäänud suhtlus ja aruannete edastamine toimub sidevahendite (Internet, telefon) abil. Eelistatud regioonideks on Läänemaa ja Harjumaa, kuid koostöö on võimalik ka teiste piirkondadega.

Kasutatavad programmid


Klient ei pea soetama omale eraldi raamatupidamise tarkvara. Grossevi Raamatupidamine OÜ kasutab igapäevatöös raamatupidamisprogrammi Joosep 5 (vaata ka programmi tootja kodulehte). Remote Desktop lahenduse kaudu on võimalik raamatupidamise korraldamine ka kliendil juba olemasolevas programmis.
© 2010 - 2019 Grossevi Raamatupidamine OÜ